Τελεματικά Συστήματα Μ2Μ
Τηλεμετρία

Ποιοι είμαστε

Απο το 2005 κινούμαστε πρωτοπορειακά στον αυτοματισμό Μ2Μ, στον απαιτητικό χώρο των
δημοτικών αντλιοστασιοδεξαμενών ύδρευσης, σε μετρήσεις επιφανειακών απορροών υδάτων, σε μετρήσεις στοιχείων
βιολογικών καθαρισμών σε αυτόνομες ηλεκτροβάνες διαχείρισης νερού κλπ κλπ
Όλες οι κατασκευές μας υποστηρίζονται από δυναμικές ιστοσελίδες δίνοντας σαν τελικό αποτέλεσμα  ισχυρα συστήματα webScada.
Oι controller είναι δική μας κατασκευής στηριζόμενοι σε πλακέτες ανοικτού κώδικα και απλά υλικά εμπορίου.
Αυτό εξασφαλίζει διαχρονικότητα στην υποστήριξη του προιόντος, τόσο στο σέρβις όσο και στην διαθεσιμότητα του υλικού.
Εχουν υψηλή θωράκιση από κρουστικά ρεύματα λόγω της γαλβανικής τους απομόνωσης από το περιβάλλον και δοκιμασμένοι
επί χρόνια σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας τόσο σε πολυπλοκότητα υποστηριζόμενων συστημάτων όσο και σε συνθήκες περιβάλλοντος.

Controller

Βασισμένοι σε πλακέττες ανοικτού κώδικα με τα σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής της αρχιτεκτονικής.

Αυτόνομη Τηλεματική Ηλεκτροβάνα

Αυτόνομη και αυτόματη ηλεκτροβάνα.