Ποιοί Είμαστε

Η αρχή της Μ2Μ Κοιν.Σ.Επ.

Το 2005, η ομάδα μας πρωτοπόρησε στον τηλεματικό αυτοματισμό, κάνοντας την
πρώτη εφαρμογή machine to machine (M2M), σε σύστημα αντλιοστασίου –
δεξαμενής, στη χώρα μας. Η εφαρμογή αυτή  μετέτρεψε την δεξαμενή και το αντλιοστάσιο, σε ένα συνεργαζόμενο σύστημα αυτόνομο, το οποίο ήταν σε συνεχή επικοινωνία. Ετσι η
δεξαμενή εντολοδοτούσε το αντλιοστάσιο και το αντλιοστάσιο τον χλωριωτή της δεξαμενής.   Ταυτόχρονα το σύστημα ενημέρωνε έναν υπολογιστή του Δήμου
(σερβερ), στον οποίο καταγραφόταν σε τοπική βάση δεδομένων, κάθε δραστηριότητα
της μονάδας.
Εδινε πολλές πρωτοπόρες δυνατότητες για την εποχή, όπως η
εντολοδότηση από τον σερβερ ή από το κινητό ενός χρήστη, εκτυπώσεις
δραστηριότητας σε επιλεγμένες χρονικές περιόδους και πολλά άλλα.
Από τότε εχουμε κάνει πολλά και σπουδαία βήματα στον χώρο της
τηλεμετρίας και τηλεματικής, τα οποία μας καθιστούν πρωτοπόρους στον χώρο.

Σήμερα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τηλεματικούς αυτοματισμούς
υψηλού επιπέδου με δικά μας controller
, τα οποία παρέχουν εγγυημένα, αδιάλλειπτη
λειτουργία σαν αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης εμπειρίας και μιας πολύχρονης
εφαρμογής τους σε δυσμενείς και περίπλοκες συνθήκες.

Ιστορικό & εμπειρία

Από το 2005 τα αντλιοστάσια του δήμου Αποκορώνου λειτουργούν με τους τηλεματικούς μας αυτοματισμούς, παρέχοντας
αξιοπιστία, λειτουργικότητα και πλούσια μενού ιστορικών στοιχείων.

Από το 2013 τα κύρια αντλιοστάσια και δεξαμενές της ΔΕΥΑ Χανίων λειτουργούν με τα δικά μας συστήματα.

Από το 2017 λειτουργεί σύστημα Τηλεμετρίας για την μέτρηση επιφανειακών απορροών και εισροών στον ταμιευτήρα Αγυιάς Χανίων (Πολυτεχνείο Κρήτης).

Από το 2015 λειτουργούν αυτόνομες αρδευτικές βάνες (ball valve)

Επίσης σήμερα, είναι σε πλήρη λειτουργία με απόλυτα ικανοποιητικά
αποτελέσματα δύο μετρητικά σημεία εισροών και ένα μετρητικό σημείο απορροής νερού από τον επιφανειακό ταμιευτήρα (λίμνη) Αγυιάς Χανίων. Στην περίπτωση αυτή έχουμε χρησιμοποιήσει ιδανικούς υπερχειλιστήρες στους οποίους, με μέτρηση ακριβείας της στάθμης του υπερχειλιζόμενου νερού στην στέψη, υπολογίζουμε και καταγράφουμε τις παροχές και κατ’επέκταση τις ποσότητες του νερού. Ολα αυτά
ενημερώνουν σχετική βαση δεδομένων στο ιντερνετ, και εμφανίζονται σε σχετικό
site. Το σύστημα τοποθετήθηκε το 2017.

Έχουμε τοποθετήσει και καταγράφουμε το ύψος του υδροφόρου ορίζοντα στην
υδρολεκάνη της Αγυιάς. Στην περίπτωση αυτή, παρουσιάζονται οι στάθμες του
υδροφόρου σε σχετικό ραβδόγραμμα (2017).

Έχουμε τοποθετήσει και ευρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, αυτόνομες
ηλεκτροβάνες (ball valves). Οι βάνες αυτές λειτουργούν αυτόνομα, τροφοδοτούμενες
από ένα απλό φωτοβολταϊκό πανελ, και ο χειρισμός τους γίνεται με ιντερνετ και
τηλέφωνο. Μεταξύ των πολλών δυνατοτήτων που παρέχει μια τέτοια βάνα, είναι ο
απομακρυσμένος προγραμματισμός της, η δυνατότητα να υποστηρίζει αισθητήρια
και η δυνατότητα να εντάσσεται σε υφιστάμενα αυτοματικά συστήματα.