Υπηρεσίες

Χαρακτηριστικά του κοντρόλλερ.

-Είναι υβριδικός, με την έννοια ότι λειτουργεί ταυτόχρονα σε GSM και GPRS.
Διαθέτει:
– 30 ψηφιακές εισόδους.
– 8 ψηφιακές εξόδους.
– 8 Αναλογικές εισόδους.
– 10 χρονικά για τις ανάγκες προγραμματισμού- Προστατεύεται από χαμηλή τάση μπαταρίας
– Προστατεύεται από υπερχειλίσεις του buffer της sim.
– Προστατεύεται από ενεξέλεγκτες αποστολές sms.
– Προστατεύεται από κεραυνικά κρουστικά ρεύματα.
– Ο κοντρολλερ είναι απόλυτα ελεγχόμενος με sms ή internet από εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Hydrid Controller

Ο κοντρόλλερ μετά από πολλά εξελικτικά βήματα και δοκιμασίας σε πραγματικές, περίπλοκες και δυσμενείς συνθήκες, είναι πλέον ένας controller που μπορεί να σηκώσει με απόλυτη αξιοπιστία, το βάρος περίπλοκων λειτουργιών

Ιστορικό & εμπειρία

Σήμερα λειτουργούν οι παρακάτω συνεργαζόμενες μονάδες μονάδες  αντλιών – δεξαμενών στους δήμους Χανίων και Αποκορώνου:

  1. Αντλιστάσιο – δεξαμενή Βαρυπέτρου. (2013)
  2. Αντλιοστάσιο – δεξαμενή Καλαμίου. (2014)
  3. Αντλιοστάσιο – δεξαμενή Μουζουρά. (2015)
  4. Αντλιοστάσιοδεξαμενή Στύλου – αντλιοστασιοδεξαμενή Σαμωνά – δεξαμενή Κάμπων (2015)
  5.  Αντλιοστασιο – δεξαμενή Νιού χωριού. (2005)
  6.  Αντλιοστασιο – δεξαμενή Στύλου Αποκόρωνα. (2006)
  7.  Αντλιοστασιοδεξαμενή Εξώπολης – Αντλιοστασιοδεξαμενής Καντούνας – Δεξαμενή Καλαμιτσίου. (2007)
  8. Αντλιοστάσιο – δεξαμενή καλυβών. (2005)
  9.  Αντλιοστάσιο – δεξαμμενή Αρμένων. (2007)
  10.  Μέτρηση παροχών και ποσοτήτων εισερχομένων λυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό Καλυβών, καθώς και των παροχών και ποσοτήτων των λυμάτων ανακυκλοφορίας εντός του βιολογικού καθαρισμού. (2019)

Επίσης σήμερα, είναι σε πλήρη λειτουργία με απόλυτα ικανοποιητικά
αποτελέσματα δύο μετρητικά σημεία εισροών και ένα μετρητικό σημείο απορροής νερού από τον επιφανειακό ταμιευτήρα (λίμνη) Αγυιάς Χανίων. Στην περίπτωση αυτή έχουμε χρησιμοποιήσει ιδανικούς υπερχειλιστήρες στους οποίους, με μέτρηση ακριβείας της στάθμης του υπερχειλιζόμενου νερού στην στέψη, υπολογίζουμε και καταγράφουμε τις παροχές και κατ’επέκταση τις ποσότητες του νερού. Ολα αυτά
ενημερώνουν σχετική βαση δεδομένων στο ιντερνετ, και εμφανίζονται σε σχετικό
site. Το σύστημα τοποθετήθηκε το 2017.

Έχουμε τοποθετήσει και καταγράφουμε το ύψος του υδροφόρου ορίζοντα στην
υδρολεκάνη της Αγυιάς. Στην περίπτωση αυτή, παρουσιάζονται οι στάθμες του
υδροφόρου σε σχετικό ραβδόγραμμα (2017).

Έχουμε τοποθετήσει και ευρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, αυτόνομες
ηλεκτροβάνες (ball valves). Οι βάνες αυτές λειτουργούν αυτόνομα, τροφοδοτούμενες
από ένα απλό φωτοβολταϊκό πανελ, και ο χειρισμός τους γίνεται με ιντερνετ και
τηλέφωνο. Μεταξύ των πολλών δυνατοτήτων που παρέχει μια τέτοια βάνα, είναι ο
απομακρυσμένος προγραμματισμός της, η δυνατότητα να υποστηρίζει αισθητήρια
και η δυνατότητα να εντάσσεται σε υφιστάμενα αυτοματικά συστήματα.

Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας

Έπειτα από 15 χρόνια στο αντικείμενο της τηλεματικής, μπορούμε να ισχυριστούμε οτι είμαστε στην πρωτοπορία, κάτι το οποίο φαίνεται στην πεντάχρονη εγγύηση που μπορούμε να δώσουμε. Ισχυρό μας πλεονέκτημα, είναι ο δικής μας κατασκευής κοντρόλλερ, κατασκευασμένος επάνω σε πλακέττες ανοικτού κώδικα, με αποτέλεσμα να έχουμε την δυνατότητα να προσαρμόσουμε τον controller σε κάθε απαίτηση.

     Μπορούμε να εγγυηθούμε την ύπαρξη controller για έναν βαθύ χρονικό ορίζοντα 20ετίας.